Frågor och svar

Vanliga frågor

Här har vi samlat ett antal vanliga frågor ang. våra tjänster. Har du andra frågor går det bra att kontakta oss

Vad är en Registrerad Fastighetsmäklare?

Vad är en Registrerad Fastighetsmäklare?

Samtliga mäklare som är knutna till Privatmäklaren är registrerade hos Fastighetsmäklarinspektionen, den centrala förvaltningsmyndigheten för frågor som rör registrering och tillsyn av fastighetsmäklare. För registrering krävs djupa kunskaper i fastighetsekonomi, företagsekonomi och juridik, samt praktisk erfarenhet av yrkesmässig förmedling av fastigheter.

Tillbaka till vanliga frågor

Kontakta mig

Har du frågor? Vi ringer dig!

Partners