Ordlista

Privatmäklarens ordlista för bostadsaffärer

Översiktsplan

Plan (enligt plan- och bygglag) som anger grunddragen i användningen av mark- och vattenområden i kommunen.

Tillbaka till ordlistan

Kontakta mig

Vill du sälja din bostad? Vi ringer dig!

Partners