Ordlista

Privatmäklarens ordlista för bostadsaffärer

Allmännyttigt bostadsföretag

Begreppet används i vardagligt tal för kommunalt helägda bostadsföretag. (Före 1991 definierades begreppet i bostadsfinansieringsförordningen som kommunalt bolag eller stiftelse som förvaltar bostäder utan enskilt vinstsyfte.)

Tillbaka till ordlistan

Kontakta mig

Vill du sälja din bostad? Vi ringer dig!

Partners