Ordlista

Privatmäklarens ordlista för bostadsaffärer

Annuitet

Konstant belopp som låntagare betalar terminsvis och som innefattar både ränta och amortering. Annuiteten kan gälla under hela avbetalningstiden eller del därav.

Tillbaka till ordlistan

Kontakta mig

Vill du sälja din bostad? Vi ringer dig!

Partners