Ordlista

Privatmäklarens ordlista för bostadsaffärer

Besiktning

Genomgång av fastigheten/bostadsrätten i syfte att upptäcka och utreda eventuella fel och brister. Besiktningen ingår i köparens undersökningsplikt inför ett husköp och bör utföras av en kunnig person. Besiktningsförrättare kan erbjuda olika typer av besiktning t.ex. jordabalksbesiktning och överlåtelsebesiktning.

Tillbaka till ordlistan

Kontakta mig

Vill du sälja din bostad? Vi ringer dig!

Partners