Ordlista

Privatmäklarens ordlista för bostadsaffärer

Bostadsrätt

Rättighet för medlem i en bostadsrättsförening att utan tidsbegränsning nyttja bostad eller annan lägenhet ägd av föreningen.

Tillbaka till ordlistan

Kontakta mig

Vill du sälja din bostad? Vi ringer dig!

Partners