Ordlista

Privatmäklarens ordlista för bostadsaffärer

Bygg(nads)rätt

Rätt att uppföra byggnad, kan regleras genom detaljplan, områdesbestämmelse, återuppföranderätt, bygglov och förhandsbesked.

Tillbaka till ordlistan

Kontakta mig

Vill du sälja din bostad? Vi ringer dig!

Partners