Ordlista

Privatmäklarens ordlista för bostadsaffärer

Bygganmälan

För att få påbörja vissa arbeten (vilka, se plan- och bygglagen, PBL) krävs det att byggnadsnämnden meddelas om arbetena genom en bygganmälan. Arbetena får normalt inte påbörjas förrän tidigast tre veckor efter det att anmälan gjorts. Detta gäller oavsett om det krävs bygglov för åtgärderna eller inte.

Tillbaka till ordlistan

Kontakta mig

Vill du sälja din bostad? Vi ringer dig!

Partners