Ordlista

Privatmäklarens ordlista för bostadsaffärer

Detaljplan

Planinstitut som omfattar begränsade områden av en kommun. Detaljplaner reglerar markens användning och bebyggelse. Stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner gäller som detaljplaner.

Tillbaka till ordlistan

Kontakta mig

Vill du sälja din bostad? Vi ringer dig!

Partners