Ordlista

Privatmäklarens ordlista för bostadsaffärer

Eget kapital

Restpost som utgör skillnaden mellan totalt fastighetskapital och lånat kapital.

Tillbaka till ordlistan

Kontakta mig

Vill du sälja din bostad? Vi ringer dig!

Partners