Ordlista

Privatmäklarens ordlista för bostadsaffärer

Ekonomisk plan

Dokument som beskriver en bostadsrätts ekonomiska förhållande upprättad för bildande och registrering av bostadsrättsförening. Om de ekonomiska förhållandena väsentligen ändras måste en ny ekonomisk plan upprättas och registreras.

Tillbaka till ordlistan

Kontakta mig

Vill du sälja din bostad? Vi ringer dig!

Partners