Ordlista

Privatmäklarens ordlista för bostadsaffärer

Expropriation

Rättslig åtgärd där stat eller kommun mot ersättning tvångsinlöser äganderätt eller servitutsrätt till fastighet för att tillgodose ett allmänt intresse t.ex. bygga en väg.

Tillbaka till ordlistan

Kontakta mig

Vill du sälja din bostad? Vi ringer dig!

Partners