Ordlista

Privatmäklarens ordlista för bostadsaffärer

Förköpsrätt

Rätt för kommun att träda i annan köpares ställe vid fastighetsförsäljning. Gäller i huvudsak för obebyggda tomter och fastigheter över 3.000 kvm. För förköp krävs att fastigheten behövs för allmänt behov.

Tillbaka till ordlistan

Kontakta mig

Vill du sälja din bostad? Vi ringer dig!

Partners