Ordlista

Privatmäklarens ordlista för bostadsaffärer

Fast egendom

All mark i landet inklusive vattentäckta områden. Marken och de vattentäckta områdena (med ett fåtal undantag) är indelade i särskilda rättsliga enheter, fastigheter, som finns redovisade i fastighetsregister.

Tillbaka till ordlistan

Kontakta mig

Vill du sälja din bostad? Vi ringer dig!

Partners