Ordlista

Privatmäklarens ordlista för bostadsaffärer

Fastighetskapital

Fastighetens totala värde, vars storlek i regel motsvarar marknadsvärdet. Fastighetskapitalet kan uppdelas i eget och lånat kapital.

Tillbaka till ordlistan

Kontakta mig

Vill du sälja din bostad? Vi ringer dig!

Partners