Ordlista

Privatmäklarens ordlista för bostadsaffärer

Gemensamhetsanläggning

Anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dessa. (Regleras av anläggningslagen.)

Tillbaka till ordlistan

Kontakta mig

Vill du sälja din bostad? Vi ringer dig!

Partners