Ordlista

Privatmäklarens ordlista för bostadsaffärer

Inlösen

Tvångsförvärv av fastighet eller del därav för vilket inte särskilt tillstånd fordras, t.ex kommunalt förvärv av mark för allmänt ändamål fastlagd i detaljplan.

Tillbaka till ordlistan

Kontakta mig

Vill du sälja din bostad? Vi ringer dig!

Partners