Ordlista

Privatmäklarens ordlista för bostadsaffärer

Inskrivning

Rättslig åtgärd där äganderätt, lagfart eller begränsad sakrätt, t.ex servitut antecknas i inskrivningsregistret eller tomträtt antecknas i tomträttsbok.

Tillbaka till ordlistan

Kontakta mig

Vill du sälja din bostad? Vi ringer dig!

Partners