Ordlista

Privatmäklarens ordlista för bostadsaffärer

Inskrivningsregister

Ett datorbaserat register som förs av inskrivningsmyndigheten och ersätter tidigare fastighetsbok eller tomträttsbok. Av registret framgår bl.a. vem som senast beviljats lagfart på fastigheten samt vilka inteckningar som belastar denna.

Tillbaka till ordlistan

Kontakta mig

Vill du sälja din bostad? Vi ringer dig!

Partners