Ordlista

Privatmäklarens ordlista för bostadsaffärer

Jordabalken

Del av lagen som innehåller de grundläggande bestämmelserna om fast egendom, tomträtt samt av inskrivningsväsendet.

Tillbaka till ordlistan

Kontakta mig

Vill du sälja din bostad? Vi ringer dig!

Partners