Ordlista

Privatmäklarens ordlista för bostadsaffärer

Köpeskillingskoefficient

Kvoten mellan köpeskilling och taxeringsvärde för en fastighet.

Tillbaka till ordlistan

Kontakta mig

Vill du sälja din bostad? Vi ringer dig!

Partners