Ordlista

Privatmäklarens ordlista för bostadsaffärer

Löseskilling

Ersättning för fastighet som exproprieras i sin helhet. Löseskillingen ska motsvara fastighetens marknadsvärde.

Tillbaka till ordlistan

Kontakta mig

Vill du sälja din bostad? Vi ringer dig!

Partners