Ordlista

Privatmäklarens ordlista för bostadsaffärer

Nybyggnadskarta

Karta som fungerar som underlag för situationsplan. Nybyggnadskartan visar bl.a. fastighetens mått, gränser för byggnadsrätt, va-ledningars lägen m.m. Kommunen är skyldig att tillhandahålla nybyggnadskarta för fastigheter inom stadsplanelagt område. Nybyggnadskarta upprättas av kommun i samband med bygglovprövning.

Tillbaka till ordlistan

Kontakta mig

Vill du sälja din bostad? Vi ringer dig!

Partners