Ordlista

Privatmäklarens ordlista för bostadsaffärer

Nyttjanderätt

Rätt att använda fastighet, byggnad eller annan anläggning eller del därav. Nyttjanderätt till fastighet kan inbegripa bl.a. arrende, hyra och tomträtt.

Tillbaka till ordlistan

Kontakta mig

Vill du sälja din bostad? Vi ringer dig!

Partners