Ordlista

Privatmäklarens ordlista för bostadsaffärer

Planinstitut

Rättsregler som reglerar en fysisk plans tillkomst, innehåll, rättsverkan och användning. I plan- och bygglagen (PBL) finns följande planinstitut: regionplan, översiktsplan, detaljplan, områdesbestämmelser och fastighetsplan.

Tillbaka till ordlistan

Kontakta mig

Vill du sälja din bostad? Vi ringer dig!

Partners