Ordlista

Privatmäklarens ordlista för bostadsaffärer

Räntebidrag

Författningsreglerad räntesubvention för ny- eller ombyggnad av bostäder.

Tillbaka till ordlistan

Kontakta mig

Vill du sälja din bostad? Vi ringer dig!

Partners