Ordlista

Privatmäklarens ordlista för bostadsaffärer

Ränteskillnadsersättning

Ersättning som kreditgivaren har rätt att ta ut av låntagare som förtidsinlöser en kredit med bunden ränta. Ränteskillnadsersättningen skall kompensera den ränteförlust som kreditgivaren gör.

Tillbaka till ordlistan

Kontakta mig

Vill du sälja din bostad? Vi ringer dig!

Partners