Ordlista

Privatmäklarens ordlista för bostadsaffärer

Realvärde

Värde med beaktande av förändringen i penningvärdet, uttryckt för en bestämd tidpunkt.

Tillbaka till ordlistan

Kontakta mig

Vill du sälja din bostad? Vi ringer dig!

Partners