Ordlista

Privatmäklarens ordlista för bostadsaffärer

Serielån

Långfristigt bottenlån, vars amorteringsplan är fastställd för hela lånetiden och där amorteringen ökar i en i förväg fastställd takt.

Tillbaka till ordlistan

Kontakta mig

Vill du sälja din bostad? Vi ringer dig!

Partners