Ordlista

Privatmäklarens ordlista för bostadsaffärer

Servitut

Rättsförhållande mellan fastigheter. Rättighet för ägare till fastighet (härskande fastighet) att i vissa fall nyttja eller på annat sätt ta i anspråk eller råda över en annan fastighet, (tjänande fastighet). Det finns två typer av servitut, official- och avtalsservitut. Officialservitut är tillkomna vid förrättning eller genom domstols eller annan myndighets beslut. Avtalsservitut är tillkomna genom frivilligt avtal mellan parterna.

Tillbaka till ordlistan

Kontakta mig

Vill du sälja din bostad? Vi ringer dig!

Partners