Ordlista

Privatmäklarens ordlista för bostadsaffärer

Taxeringsenhet

Egendom som skall taxeras för sig vid fastighetstaxering. Exempel på olika typer av taxeringsenheter är: hyreshus-, industri-, lantbruks- och småhusenhet.

Tillbaka till ordlistan

Kontakta mig

Vill du sälja din bostad? Vi ringer dig!

Partners