Tidningsannons

Behöver man annonsera i tidningen?

Länge har vi kunnat konstatera att majoriteten av alla bostadsletare söker efter bostäder på internet. Det är helt enkelt det mest effektiva sättet att snabbt få reda på vad som är till salu var, när det är visning osv. Trots detta väljer många mäklare att annonsera i tidningen. Vår åsikt gällande tidningsannonsering är att det kan löna sig olika beror vilken typ av objekt man säljer och var det är beläget. Har du en lägenhet eller ett hus som riktar sig till en specifik målgrupp, som konsumerar en speciell tidning? Då kan det vara värt att annonsera i den tidningen.

Självklart måste man komma ihåg att olika tidningar riktar sig mot olika målgrupper. Äldre personer, som kanske inte har tillgång till internet eller samma erfarenhet som unga av att hitta information på internet, använder i större utsträckning tryckt press för att hitta information.

Förutom att annonsera i lokaltidningen kan det förekomma situationer där en viss grupp individer tenderar att flytta till en viss ort (kanske för att det är lättare att få jobb där etc.) Då kan det vara värt att fundera över att sätta in en annons i deras lokaltidning.

Generellt söker olika grupper av individer, beroende på deras geografiska belägenhet, nya boenden på olika sätt. Det är inte konstigt att nyexaminerade studenter från Chalmers har ett visst sökbeteende och nyblivna pensionärer från Sundsvall ett annat. Geografi och demografi spelar roll! Hör runt i din närhet var och på vilket sätt det verkar vara populärt att leta bostäder på! Riktar sig din lägenhet/fastighet till en annan målgrupp än din egen, undersök var den målgruppen letar och annonsera där.

Vad kostar det?

Att annonsera i tidning kan vara ganska dyrt. Självklart har olika tidningar olika prissättning. Förvånande nog kan vissa lokaltidningar vara dyrare än exempelvis DN, trots att DN når ut till flera personer. Ytterligare faktorer som påverkar pris är; storleken på annonsen, om den ska vara i färg eller svartvitt, om du behöver hjälp med formgivningen av den etc. Ibland kan en enkel radannons för ett par hundralappar räcka, medans vissa väljer en större annons med både bild och text - för flera tusen kronor.

Tidsaspekten

Hur tätt inpå visningen ska annonsen vara i tidningen? Svaret på den frågan är att annonsen bör vara med i tidningen bara ett par dagar innan, eller samma dag som visningen äger rum. Till exempel DN:s bostadsbilaga, där endast mäklare får annonsera, utomkommer exempelvis på fredagar, och där brukar mäklarna annonsera söndagens visningar.

Vi hjälper till

Självklart hjälper vi på Privatmäklaren våra kunder som vill annonsera sin bostad i tryckt press. Vi sköter kontakten med tidningen och utformar själva annonsen. Du står för själva annonskostnaden.

Kontakta mig

Vill du veta mer innan du sätter igång? Vi ringer dig!

Partners