Budgivning hos Privatmäklaren

Budgivning

Hos Privatmäklaren är det den ansvarige mäklaren som håller i budgivningen. Efter visningarna kontaktar säljaren mäklaren för att stämma av vilka spekulanter som skall kontaktas. Med stöd av Privatmäklarens budgivningssystem hålls budgivare, säljare och mäklaren informerade om nya bud. Budgivningen sker öppet och det är lätt att följa budhistoriken, men samtidigt skyddas budgivarnas integritet. Både köpare och säljare får nya bud meddelade via sms och e-mail.

Budgivningsvillkor

Budgivning vid försäljning av fastigheter, tomträtter och bostadsrätter som förmedlas av Privatmäklaren Skandinavien.

Vid köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt är varken säljare eller köpare bunden förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av dem bägge. Innan dess kan säljare och köpare ändra sig utan att motparten kan ställa några krav.

Privatmäklarens budgivning (standard)

Högsta budet (om något bud inkommit) redovisas på respektive objektsida om inte säljaren valt att hålla budet dolt. Nya bud redovisas löpande till säljaren och övriga budgivare (om inte säljaren givit mäklaren instruktioner om annat). Säljaren och budgivare tar del av nya bud via email, SMS eller i direkt kontakt med mäklaren.

Säljaren bestämmer över budgivningen

Spekulanterna skall informeras om hur en eventuell budgivning kommer att gå till. Alla har rätt att få veta vilka förutsättningar som gäller och att få sakliga och korrekta uppgifter. Om säljaren har ställt upp vissa villkor för försäljningen, skall mäklaren informera spekulanterna om det.

Säljaren behöver inte sälja till den som lämnat det högsta budet. Säljaren är inte heller juridiskt bunden att sälja till det pris som har angetts i en annons eller på annat sätt under försäljningen. Säljaren kan när som helst avbryta en påbörjad försäljning. Det gäller även om han eller hon tagit hjälp av en mäklare. Säljaren är inte juridiskt bunden av ett löfte att sälja, inte ens om det är skriftligt, och kan när som helst ångra sig innan köpekontrakt skrivits.

Mäklarens upplysningar om budgivningen

Spekulanterna skall informeras om hur en eventuell budgivning kommer att gå till. Alla har rätt att få veta vilka förutsättningar som gäller och att få sakliga och korrekta uppgifter. Om säljaren har ställt upp vissa villkor för försäljningen, skall mäklaren informera spekulanterna om det.

Mäklaren kan inte ge några löften till någon om att få köpa utan skall göra klart för spekulanterna att det är säljaren som bestämmer. Mäklaren får dock ge säljaren sakliga råd i valet mellan olika spekulanter.

Till dess att ett köpekontrakt är undertecknat av säljaren och köparen måste mäklaren ta emot och vidarebefordra alla bud till säljaren, även om buden inte lämnas på det sätt som bestämts. Det är bara säljaren som kan besluta om ett bud av någon anledning skall väljas bort; det kan inte mäklaren göra.

Eftersom det är säljaren som helt bestämmer över budgivningen har en spekulant ingen ovillkorlig rätt att få bjuda över ett lämnat bud. Men oftast ligger det i säljarens intresse att mäklaren låter spekulanterna höja sina bud.

Spekulantens rättigheter under budgivningen

Vem som helst kan ge ett bud muntligt eller skriftligt. Mäklaren och säljaren kan dock kräva att budet preciseras till ett bestämt belopp.

En spekulant kan i sitt bud förena priset med olika villkor. Den som lämnar ett bud är inte juridiskt bunden att stå kvar vid det; inte ens om det lämnats skriftligen. En spekulant kan inte räkna med att få fortlöpande information av mäklaren om hur budgivningen och försäljningen fortskrider. En budgivare har inte rätt att få veta vilka de övriga budgivarna är, vilka bud som lämnats eller vilka villkor som diskuterats med andra spekulanter.

Kontakta mig

Vill du veta mer innan du sätter igång? Vi ringer dig!

Partners