Bästa tid att sälja lägenhet

När skall man sälja lägenhet/bostadsrätt?

Vilken kategori tillhör du?

En person som flyttar in kapital på bostadsmarknaden är en överskottsköpare. Ju mer kapital du investerar på marknaden, desto större risk tar du och därför blir tidpunkten för affären viktig för överskottsköparen. Typexemplet på en överskottsköpare är en person som investerar i bostadsmarknaden för första gången, den så kallade förstagångsköparen, eller en person som köper ett nytt, mycket dyrare boende än sitt tidigare. Överskottsköparen vill köpa i en billig marknad.

En person som tar ut kapital från bostadsmarknaden är en överskottssäljare. Tvärt emot överskottsköparen, vill överskottssäljaren sälja i en dyr marknad eftersom denne flyttar ut kapital från marknaden.

  • Överskottsköpare köper dyrare bostad inom marknaden (person som flyttar till annan bostadsrätt alternativt hus, samt förstagångsköparen)
  • Överskottssäljare köper billigare bostad inom marknaden alternativt utträder från marknaden (person som flyttar utomlands eller till hyresrätt)

För en person som flyttar inom marknaden är tidpunkten för affärerna (försäljningen och köpet) inte lika viktig som när du antingen inträder eller utträder från marknaden (gör din första eller sista bostadsaffär). Detta eftersom den som byter boende inom bostadsmarknaden säljer sin bostad och köper en ny bostad inom lika rådande marknadsförhållanden. Det betyder att säljer du dyrt, så köper du dyrt - säljer du billigt, så köper du billigt.

Observera att detta resonemang endast är ur ett marknadsperspektiv. Självklart finns det “fynd” även i dyr marknad, på samma sätt som det görs dyra försäljning trots att en “billigare” marknad råder.

Faktorer för "billig" och "dyr" marknad

De tre viktigaste faktorerna som styr prisnivån för bostäderna generellt är sysselsättningsnivån (arbetslöshet), hushållens disponibla inkomst samt räntenivån. Övriga faktorer som inverkar är börsen, utbudet av bostäder (inklusive antal nyproducerade bostäder), befolkningsutvecklingen samt hushållens förväntningar på bostadspriserna (psykologi).

De två första punkterna, sysselsättningsnivån samt hushållens disponibla inkomst, hänger väl ihop. Om arbetslösheten ökar så sjunker hushållens disponibla inkomst.

När på året är det bäst att sälja/köpa

Sammanfattat är tidpunkten för din bostadsaffär olika viktigt beroende på hur stor överskottsköpare eller överskottssäljare du är. Förutom det generella marknadsläget på bostadsmarknaden förekommer även säsongsbetonade variationer. Exempel på detta är att utbud och efterfrågan är olika stort under olika perioder av året. Dessutom måste hänsyn tas till vilken typ av objekt i fråga det är man ska sälja och var i landet objektet är beläget. Olika typer av bostäder attraherar olika målgrupper (köpare), som dessutom letar bostäder under olika tidpunkter under året.

Vi får ofta frågan om när på året som det är bäst att sälja sin lägenhet. En utbredd uppfattning är att det skulle vara bäst att sälja under vår och höst. Enligt vår erfarenhet kan det lika gärna bli rekordförsäljningnar även under andra delar av året. Det handlar om utbud och efterfrågan. Under t.ex sommarmånaderna är det ofta ett mycket lågt utbud av lägenheter. Det gör att den som verkligen behöver en lägenhet snabbt under sommaren har mindre att välja på och därmed kan vara beredd att betala riktigt bra för just din lägenhet.

Kontakta mig

Vill du veta mer innan du sätter igång? Vi ringer dig!

Partners