Starta budgivningen

Budgivning

Efter dina visningar har du förhoppningsvis en lista med kontaktuppgifter till intresserade personer. Om någon av speklanterna hade frågor som du inte kunde besvara direkt på visningen är det bra att förbereda svar på dessa frågor innan du återkopplar till spekulanterna.

Ibland tar spekulanter initiativ till att komma med ett bud direkt på visningen eller genom att ringa dig kort efter visningen. Men utgå ifrån att det är du som sätter igång budgivningen genom att kontakta dem som visat intresse och lämna sina kontaktuppgifter.

Informera dina spekulanter om aktullt läge i budgivningen

Ring/maila/sms:a de eventuella bud som inkommit så att alla intressenter vet vilket som är det högsta budet för tillfället.

Att tänka på i budgivningen

Du kommer eventuellt att behöva fundera kring risker och potentiella bud under budgivningen, framförallt om det inkommer flera bud från olika intressenter. Därtill kan du själv agera aktivt under budgivningen.

Vad är du redo att sälja bostaden för just nu? Här måste hänsyn tas till det allmänna intresset för bostaden. Var det många på visningen? Finns det chans att ytterligare bud inkommer?

Det finns alltid en risk att den ledande budgivaren ska hoppa av affären kontra att det eventuellt kan komma in ytterligare nya bud. Beroende på situationen kanske du kan försöka förhandla fram en "köp-nu-marginal" alternativt ge rabatt om marknadsläget ser dystert ut. Du har självklart även som val att låta budgivningen fortsätta eller hoppas på ytterligare bud. Risken är att du tappar det aktuella budet och spekulanten.

Något du bör ta i beaktande när du bedömer om du ska ha en ny visning eller sälja till ett pris du inte är riktigt nöjd med är hur mycket folk det varit på visningarna och hur många som varit med i budgivningen. Har det varit relativt gott om besökare på visningen och du trots allt fått in flera bud (utan att budgivningen förstörts av budgivare som dragit sig ur) är det ett tecken på att det vinnande budet är marknadspriset, det pris som marknaden är beredd att betala för tillfället.

Att planera en ny visning är på inget sätt en garanti att du får in högre bud, det kan även bli tvärtom. Tidigare intressenter kanske svalnat något, eventuellt tittat på andra objekt och därför inte är beredda att betala samma summa längre fram. Självklart hoppas du på lite flyt och tajmar in nya heta spekulanter.

Ditt sista alternativ, att vänta en längre period (någon månad eller mer) gör att dina chanser till helt nya spekulanter ökar. Detta är förstås enbart om du har möjlighet att sälja senare.

När uppstår bindande avtal?

Som säljare är det du som bestämmer till vem, och till vilket pris du vill sälja. Både säljare och köpare kan ångra sig och sitt bud fram tills ett köpeavtal skrivits under. Ingen har bundit sig innan dess. Spekulanten är inte bunden att stå kvar vid sitt bud utan kan närsomhelst ångra sig. Varken säljare eller köpare, oavsett hur budet har mottagits av säljaren, är bundna förrän ett skriftligt köpeavtal undertecknats av parterna.

Kontakta mig

Vill du veta mer innan du sätter igång? Vi ringer dig!

Partners