Kontraktsskrivning

Kontrakt husförsäljning

När man skall skriva avtal för en fastighet, dvs villa, fritidshus eller tomt är det ganska mycket man skall känna till.

När du som säljare väl accepterat det vinnande budet bör du träffa köparen och skriva kontrakt så snart som möjligt. Innan kontraktet skrivs under bör ni dock sett till att alla eventuella frågetecken kring försäljningen har rätts ut.

Endast skriftliga avtal gäller

En grundläggande princip inom svensk avtalsrätt är ”pacta sunt servanda” – avtal ska hållas. Normalt innebär det att även muntliga avtal är giltiga. För fastighetsöverlåtelser finns det dock särskilda formkrav. Bland annat krävs för att fastighetsöverlåtelseavtal ska vara bindande att avtalet har undertecknats av båda parter. Dvs endast skrifliga avtal är giltiga vid fastighetsöverlåtelser.

Köpekontraktet

För ett bindande avtal krävs

  • uppgift om både säljare och köpare
  • en överlåtelseförklaring
  • uppgift om köpeobjektet
  • uppgift om köpesumma
  • undertecknande av både säljare och köpare
Vanliga bilagor

Vid upprättande av köpekontrakt finns det ofta bilagor för tydligöra olika aspekter av köpet. Ett par vanliga bilagor är

  • Objektsbeskrivning - beskriver försäljningsobjektet så att det är tydligare vad det är som säljs.
  • Frågelista - i frågelistan redogör säljaren för de eventuella fel och brister som hen känner till.
Handpenning

När kontraktet skrivs kan köpare och säljare komma överens om eventuell handpenning. Praxis är 10 % av köpesumman. Men det är inget tvång. En säljare som anlitat en registrerad fastighetsmäklare har som val att handpenningen sätts över på fastighetsmäklarens klientmedelskonto inom givet antal bankdagar efter att kontraktet har skrivits. Handpenningen hålls sedan hos fastighetsmäklaren tills dess att eventuella villkor för överlåtelsen är uppfyllda. När detta skett betalar fastighetsmäklaren ut pengarna till säljaren.

Handpenningens syfte är att ge säljaren viss säkerhet för de fall denne skulle anse sig berättigad till skadestånd från köparen. Att en säljare inte kräver handpenning betyder inte att säljarens rätt att kräva skadestånd försvinner.

Vid en helt privat försäljning finns det ingen fastighetsmäklare inblandad. Säljare och köpare kan i detta fall själva komma överens om att en handpenning ska erläggas till säljaren i samband med att kontrakt skrivs. Viktigt är dock att tydligt dokumentera vad som skall hända med handpenningen i olika situationer. T.ex är det vanligt att ha med villkor om besiktning. Då avtalas oftast att handpenningen, helt eller delvis, skall betalas tillbaka till köparen om det framkommer fel som gör att köparen ej vill fullfölja köpet.

Kontraktsmallar för köp av fastighet

Det finns både gratis kontraktsmallar på internet och sådana som du betalar en slant för, exempelvis på bokhandeln eller hos Avtal24.se. Vi på Privatmäklaren har inte möjlighet att gå igenom den uppsjö av mallar som cirkulerar där ute, men ett råd är ändå att använda en mall från en känd organisation. Det kan vara värt att lägga en mindre summa på en riktig mall, när det handlar om en så pass stor affär som en fastighetsförsäljning

Anledningen till att vi inte lägger ut mallar är på grund av att det kan uppstå problem om inte avtalen formuleras individuellt efter det specifika fallet.

Skrivuppdrag

Många banker kräver numera att överlåtelseavtal och annan dokumentation hanterats av en registrerad fastighetsmäklare, annars lånar de inte ut pengar med bostaden som pant. För att komma runt denna problematik erbjuder vissa mäklare så kallade “skrivuppdrag”. I praktiken innebär ett skrivuppdrag att du som säljare har kommit överens med en köpare om pris och övriga förutsättningar för bostadsaffären, men att ni tar hjälp av en registrerad fastighetsmäklare för att slutföra affären. Detta innebär att mäklaren upprättar samtliga handlingar som behövs för att affären ska gå igenom.

Anlita Privatmäklaren för Skrivuppdrag

Skall du köpa eller sälja en fastighet och har du redan kommit överens med en motpart? Vill ni bara ha hjälp med kontrakten samt övrig formaila för att kunna slutföra affären på ett juridiskt korrekt sätt? Då kan en av våra mäklare hjälpa er med ett skrivuppdrag.

Läs mer om skrivuppdrag genom Privatmäklaren här

Kontakta mig

Vill du veta mer innan du sätter igång? Vi ringer dig!

Partners