Kontraktsskrivning

Kontrakt lägenhetsförsäljning

När du som säljare väl accepterat det vinnande budet bör du träffa köparen och skriva under överlåtelseavtalet så snart som möjligt. Innan överlåtelseavtalet skrivs under av både köpare och säljare bör alla eventuella frågetecken kring försäljningen ha rätats ut.

När avtalet väl är underskrivet är affären bindande åt båda håll. Dvs om någon part inte skulle fullgöra sina åtaganden enligt avtalet kan motparten bli skadeståndsskyldig.

Överlåtelseavtal

Säljaren och köparen skriver under ett överlåtelseavtal där bl.a överlåtelseobjekt, köpeskilling, tillträdelsedag och eventuella förbehåll anges. Kom ihåg att upprätta avtalet i 3 stycken original; ett till säljaren, ett till köparen samt ett till bostadsrättsföreningen. OBS! Det ska finnas med ett villkor för försäljningen i avtalet att köparen skall godkännas av föreningen för att överlåtelseavtalet skall bli giltigt. Till köpeavtalet bifogas en normalt även en objektsbeskrivning med information om t.ex; Bostadsrättsföreningens namn, eventuellt pantsättning, andelstal, eventuell upplåten mark, lägenhetsnr, lägenhetens storlek, årsavgift och driftskostnader.

Det går såklart att sätta samman sitt eget överlåtelseavtal t.ex utifrån ett gammalt avtal. Vissa bostadsrättsföreningar bistår även sina medlemmar med mallar för överlåtelseavtal. Vi rekommenderar dock att man tar professionell hjälp från en mäklare eller advokat för att sätta samman avtalen så att det inte blir några fel.

Handpenning

När kontraktet skrivs kan köpare och säljare komma överens om eventuell handpenning. Praxis är 10 % av köpesumman. Men det är inget tvång. En säljare som anlitat en fastighetsmäklare låter normalt hanteringen av handpenningen skötas via fastighetsmäklarens klientmedelskonto. Handpenningen hålls sedan hos fastighetsmäklaren till och med att köparen blivit godkänd medlem i bostadsrättsföreningen. När detta skett betalar fastighetsmäklaren ut pengarna till säljaren.

Vid en helt privat försäljning finns det ingen fastighetsmäklare inblandad. Säljare och köpare kan i dessa fall själva komma överens om att en handpenning ska erläggas till säljaren i samband med att kontrakt skrivs. Eftersom det inte finns någon neutral mellanhand vid en privat affär kan det kännas mer tryggt för köparen att hela betalningen görs på tillträdesdagen då köparen får tillgång till bostadsrätten.

Frågelista

För att undvika onödiga diskussioner i efterhand är det lämpligt att upprätta en frågelista där säljaren kan redovisa kända fel och briser i bostaden. Exempel på frågor i en frågelista kan vara:

  • Finns det fel på bostaden som inte är synliga? (Parkettgolvet kanske har en skada som inte syns idag om möbler står i vägen)
  • Vilken inredning kommer lämnas kvar? (Notera märke och årsmodell på vitvaror)
  • Aktuell månadsavgift och vad ingår
  • Planeras några höjningar av månadsavgiften
  • Osv.
Skrivuppdrag

Många banker kräver numera att överlåtelseavtal och annan dokumentation hanterats av en registrerad fastighetsmäklare, annars lånar de inte ut pengar med bostadsrätten som säkerhet. För att komma runt denna problematik erbjuder vissa mäklare så kallade “skrivuppdrag”. I praktiken innebär ett skrivuppdrag att du som säljare har kommit överens med en köpare om pris och övriga förutsättningar för bostadsaffären, men att ni tar hjälp av en registrerad fastighetsmäklare för att slutföra affären. Detta innebär att mäklaren upprättar samtliga handlingar som behövs för att affären ska gå igenom.

Anlita Privatmäklaren för Skrivuppdrag

Skall du köpa eller sälja en bostadsrätt och har du redan kommit överens med en motpart? Vill ni bara ha hjälp med kontrakten samt övrig formaila för att kunna slutföra affären på ett juridiskt korrekt sätt? Då kan en av våra mäklare hjälpa er med ett skrivuppdrag.

Läs mer om skrivuppdrag genom Privatmäklaren här

Kontakta mig

Vill du veta mer innan du sätter igång? Vi ringer dig!

Partners