Medlemskap i bostadsrättsföreningen

Ansök om medlemskap i bostadsrättsföreningen

Innan köparen kan tillträda bostadsrätten så måste bostadsrättsföreningen godkänt köparen som medlem i föreningen. När man skriver på kontraktet (överlåtelseavtalet) skriver man därför även på en ansökan om inträde/utträde i bostadsrättsföreningen. Sedan lämnar/skickar man ansökan tillsammans med ett exemplar av överlåtelseavtalet till föreningen.

En förening har rätt att ta upp till 1 månad på sig för att godkänna en ny medlem, så sätt inte tillträdesdagen för tätt inpå det att kontraktet skrivs. Detta eftersom köparen måste bli godkänd som ny medlem i föreningen innan köpet uppnått giltighet och därmed köparen kan flytta in.

Självklart beror tiden det tar för en förening att godkänna en ny medlem på vilka rutiner föreningen har. Och skulle man få ett snabbt godkännande från föreningen kan man enkelt skriva ett tilläggsavtal om en ny tillträdesdag.

Kontakta mig

Vill du veta mer innan du sätter igång? Vi ringer dig!

Partners