Betalning och tillträde

Tillträde fastighet

På tillträdesdagen sätts resterande del av köpeskillingen in på säljarens konto och kvitto erhålls på att pengarna förts över. Mötet sker normalt på köparens bank. Viktigt är att se till så att de lån som belastar fastigheten löses eller tas över av köparen i samband med tillträdet.

Se till så att ni får kvittenser på att eventuella lån blir lösta av banken och att slutbetalningen gått in på ett av säljaren angivet konto.

Vid tillträdesmötet skriver man även under ett köpebrev. Av köpebrevet framgår att äganderätten till fastigheten skiftar på tillträdesdagen sedan betalningen fullgjorts. Det är på köpebrevet (originalhandling) som lagfart söks hos Lantmäteriet - inom 6 månader från tillträdesdagen. Nu är det äntligen dax att lämna över nycklarna till de nya ägarna.

Om köparna tar lån med fastigheten som säkerhet så hjälper banken normalt till att skicka in lagfartsansökan för de nya ägarnas räkning. Annars får köparen själv skicka in köpebrevet tillsammans med en lagfartsansökan (blankett kan du hitta här) till inskrivningen hos Lantmäteriet.

Checklista

Checklista betalning och tillträde:

  • Se till så att eventuella lån som belastar fastigheten löses
  • Resterande delen (hela - om ej handpenning erlagts) av köpeskillingen förs över från köparen till säljaren
  • Begär kvittenser på att överföringen är gjord och att eventuella lån är lösta
  • Överlämna köpebrev till köparen
  • Överlämna nycklar och övrig lös egendom som eventuellt följer med affären
Skrivuppdrag

Många banker kräver numera att överlåtelseavtal och annan dokumentation hanterats av en registrerad fastighetsmäklare, annars lånar de inte ut pengar med bostaden som pant. För att komma runt denna problematik erbjuder vissa mäklare så kallade “skrivuppdrag”. I praktiken innebär ett skrivuppdrag att du som säljare har kommit överens med en köpare om pris och övriga förutsättningar för bostadsaffären, men att ni tar hjälp av en registrerad fastighetsmäklare för att slutföra affären. Detta innebär att mäklaren upprättar samtliga handlingar som behövs för att affären ska gå igenom.

Är det så att ni redan har en köpare och bara vill ha hjälp med kontrakten samt övrig formaila för att kunna slutföra affären på ett juridiskt korrekt sätt så kan vi hjälpa till med det för ett reducerat arvode.

Skicka intresseanmälan för skrivuppdrag till oss: kundtjanst@pm.se

Kontakta mig

Vill du veta mer innan du sätter igång? Vi ringer dig!

Partners