Betalning och tillträde

Tillträde vid lägenhetsförsäljning

På tillträdesdagen sätts resterande del av köpeskillingen in på säljarens konto och kvitto erhålls på att pengarna förts över. Mötet sker normalt på köparens bank. Viktigt är att se till så att de lån som belastar bostadsrätten löses eller tas över av köparen i samband med tillträdet.

Se till så att ni får kvittenser på att eventuella lån blir lösta av banken. Se även till så att ett överlåtelsebevis för lägenheten skrivs under av er som säljare samt av köparen där det framgår att äganderätten till lägenheten skiftar på tillträdesdagen sedan betalningen fullgjorts. Nu är det äntligen dax att lämna över nycklarna till de nya ägarna.

Checklista betalning och tillträde
  • Resterande delen (hela - om ej handpenning erlagts) av köpeskillingen förs över från köparen till säljaren
  • Se till så att eventuella lån som belastar bostadsrätten löses
  • Begär kvittenser på att överföringen är gjord och att eventuella lån är lösta
  • Överlämna överlåtelsebevis till köparen
  • Överlämna nycklar och övrig lös egendom som eventuellt följer med affären
Skrivuppdrag

Många banker kräver numera att överlåtelseavtal och annan dokumentation hanterats av en registrerad fastighetsmäklare, annars lånar de inte ut pengar med bostaden som pant. För att komma runt denna problematik erbjuder vissa mäklare så kallade “skrivuppdrag”. I praktiken innebär ett skrivuppdrag att du som säljare har kommit överens med en köpare om pris och övriga förutsättningar för bostadsaffären, men att ni tar hjälp av en registrerad fastighetsmäklare för att slutföra affären. Detta innebär att mäklaren upprättar samtliga handlingar som behövs för att affären ska gå igenom.

Är det så att ni redan har en köpare och bara vill ha hjälp med kontrakten samt övrig formaila för att kunna slutföra affären på ett juridiskt korrekt sätt så kan vi hjälpa till med det för ett reducerat arvode.

Skicka intresseanmälan för skrivuppdrag till oss: kundtjanst@pm.se

Kontakta mig

Vill du ha hjälp med din bostadsaffär? Vi ringer dig!

Partners