Att visa bostaden själv

Visa huset privat

Att hålla i en visning behöver inte vara komplicerat utan faktiskt ganska trevligt.

Gör det lätta att hitta

Sätt upp en skylt utanför huset som säger att det är till salu. Eventuellt kan det var lämpligt att sätta upp pilar i området (som mäklare brukar göra) för att ytterligare underlätta att spekulanter skall hitta rätt.

Ha dokumentation till hands Vid visningen finns det ett antal dokument som du bör ha utskrivna så att spekulanter kan bläddra igenom dem på plats. Ett prospekt som är ett underlag med centrala fakta om fastigheten bör alla spekulanter få när de kommer. Förutom prospekt kan det vara bra att ha följande dokumentation utskriven (även om det räcker med ett ex av varje dokument så att intresserade kan bläddra på plats).
 • Energideklaration
 • Besiktningsprotokoll
 • Protokoll från radonmätning
 • Annan dokumentation som t.ex för om eldstäder är godkända
 • osv.
Vanliga frågor vid visningar

Det är lämpligt att förbereda sig inför visningen genom att tänka igenom vilka frågor som kan tänkas uppstå. Man kan såklart inte tänka på allt. Dyker det upp frågor man inte vet svaret på skall man självklart inte försöka svara utan be att få återkomma när man tagit reda på svaret.

Exempel på frågor som kan dyka upp

 • Finns det några fel eller brister som ni vet om?
 • Vilka nyliga renoveringar har gjorts?
 • Hur gamla är vitvarorna?
 • Har radonmätning gjorts?
 • osv.
Praktiska tips när du visar huset
 • Ha en öppen dialog med spekulanterna och hör med dem om de vill ha en guidad visning eller om de vill titta runt själva
 • Om ni är flera som kan hjälpas åt placera en person i entrén som hälsa välkommen och skriva ned kontaktuppgifter. Och Låt en person cirkulera i huset och svara på frågor från spekulanter.
 • Är det flera sällskap så kan en idé vara att först låta dem gå runt själva för att sedan ha en gemensam rundtur både inom- och utomhus - vilken kan avslutas med en frågestund/diskussion
 • Undvik att lämna spekulanter helt själva i huset
 • Fråga alla spekulanter om de är fortsatt intresserade. Skriv upp de som är intresserade på en lista. Notera namn, telefonnummer och gärna e-postadress. Om någon spekulant haft en fråga som du inte kunnat besvara direkt är det bra att notera frågan och be att få återkomma med svaret.
Husets skick och storlek

I samband med en visning bör du informera spekulanter om de fel och brister du känner till i huset, exempelvis en läckande kran i köket. Om det råder osäkerhet kring husets bo- och biarea så bör du mäta upp den på nytt, såklart helst innan visningen. Vi rekommenderar att ni kontaktar en professionell areamätare som utfärdar ett intyg på att huset har en viss area. Det ger trygghet både till dig och köparen.

Upptäcks det i efterhand att huset i själva verket är mindre än vad som sades vid försäljningen, kan du i värsta fall bli ersättningsskyldig gentemot köparen.

Kontakta mig

Vill du veta mer innan du sätter igång? Vi ringer dig!

Partners