Sälja eller köpa lägenhet först?

Guide sälja eller köpa lägenhet först

Vilka är riskerna/fördelarna med respektive alternativ

Om du är i situationen att du i samband med försäljningen av din lägenhet planerar att köpa en ny lägenhet så måste du ta ställning till i vilken ordning försäljningen respektive det nya köpet ska ske. Med andra ord har du att välja på att sälja din nuvarande lägenhet innan du skriver på överlåtelseavtalet för din nya lägenhet alternativt köpa en ny lägenhet innan du säljer ditt befintliga boende. Vilka är riskerna/fördelarna med respektive alternativ. Följ vårt resonemang i frågan nedan.

Sälja först

Den uppenbara fördelen med att slutföra försäljningen av ditt nuvarande boende först, innan du förvärvar ett nytt, är att du vet hur din ekonomi ser ut inför det nya köpet. Med andra ord vet du vilken budget du har att röra dig med, alltså hur mycket den nya lägenheten får kosta, hur mycket du har till kontantinsats, nya möbler och eventuella renoveringar etc. Du slipper riskera att köpa en lägenhet för mer pengar än du i slutändan har råd med.

En nackdel med sälja innan du har köpt nytt är att risken finns att du för en tid står utan lägenhet. Detta kan vissa uppleva som stressande och kan leda till ett förhastat köp för att slippa stå utan boende. Kanske missar du en lägenhet som du egentligen hellre velat ha eller så betalar du “fel” pris. Att handla under stress bör man undvika om det är möjligt. Det är heller inte så kul att tvingas flytta in på hotell en tid eller bo hos någon kompis medan du letar nytt boende. För att inte tala om var du ska göra av alla möbler etc. under perioden du är bostadslös.

Köpa först

Den uppenbara fördelen med att köpa ny lägenhet innan du påbörjar din egen försäljningsprocess är att du slipper osäkerhetsfaktorn att stå utan lägenhet dagen då du säljer din lägenhet, eller behöva stressa fram ett lägenhetsköp för att ha någonstans att bo.

En nackdel är att du när du väl försöker sälja din lägenhet inte får den såld till det pris du “måste ha” för att ha råd med din nya lägenhet. Att ha dubbla boenden medan man väntar på bättre tider och rätt köpare kan vara mycket kostsamt. För att skydda sig mot dubbla boendekostnader kan man teckna en försäkring mot dubbel boendekostnad.

Vad passar mig bäst?

Som du säkert förstår är frågan om huruvida det passar bäst att sälja lägenheten först kontra köpa ny lägenhet först individuell eftersom alla individers situationer ser olika ut. Frågor du bör ställa dig i detta läge är:

  • Om jag säljer först och sedan inte hittar ett nytt boende, kan jag då lösa ett tillfälligt boende under en tid?
  • Hur stora kostnader kan jag ta för tillfälligt boende samt magasinering av möbler etc.?
  • Hur mycket är det värt för mig att slippa dessa problem som kan uppstå om jag väljer att sälja först?
  • Om jag köper nytt boende först, men inte får min gamla lägenhet såld, klarar jag av att betala dubbla boendekostnader? Hur länge?
  • Skulle det vara värt för mig att köpa en försäkring som skydd mot dubbla boendekostnader?
  • Hur mycket är det värt för mig att slippa dessa problem som kan uppstå om jag väljer att köpa först?

Överväg de två alternativen noggrant och välj det alternativ som ger dig minst kostnader och huvudbry vid eventuella problem med att hitta ny lägenhet - eller problem med din egen försäljning.

Kontakta mig

Vill du veta mer innan du sätter igång? Vi ringer dig!

Partners